Viering en Ritueel begeleiden

Rituelen komen voor in alle culturen en zijn van alle tijden.
Ze vervullen een brugfunctie en kunnen een transformerend effect hebben, waaruit moed en kracht, licht
en vreugde geput kan worden.
Ook wij, in onze tijd, hebben behoefte een eigen vorm en inhoud te geven aan wezenlijke
levensmomenten, al dan niet spiritueel of kerkelijk.
We kunnen niet meer terugvallen op vaste waarden en vormen.
Symboliek, teksten, muziek en creatieve werkvormen kunnen helpen expressie te geven aan de waarde
van het moment.
Ook eigen vormen van gebed en het werken met stilte kunnen een belangrijke bijdrage leveren.
Hierbij is alle ruimte voor eigen visie, geloof, spiritualiteit of leefwijze.
Sleutelwoorden zijn hierbij persoonlijk en tegelijkertijd universeel.

Belangrijke levensmomenten kunnen zijn:
• verwelkoming in het leven (doop)
• bevestiging van een relatie (huwelijk)
• afscheid van een dierbare (uitvaart)
Andere belangrijke bakens zijn bijv.
• de stap naar volwassenheid
• echtscheiding
• inzegening van een huis
• afscheid van gezondheid

Ik kan je bijstaan in:
• het uitdiepen van de persoonlijke betekenis van dit levensmoment.
• het vinden van een persoonlijk symbool en passend thema.
• het schrijven en uitspreken van een overweging.
• het kiezen voor gepaste expressievormen.
• het samenstellen van de viering.
• het inhoudelijk begeleiden van de viering of het ritueel.
• gesprek over verlies en rouw.

Mijn begeleiding richt zich dus op betekenis geven aan het wezenlijke moment in je leven en de inhoud en
vorm van de viering of de ceremonie.

Voor praktische en organisatorische ondersteuning rondom een uitvaart, richt je je best tot een
uitvaartonderneming, waarmee ik dan kan afstemmen en overleggen.
Voor praktische ondersteuning bij een huwelijk zijn er bijv. wedding planners.


Stilstaan bij Leven in Beweging
Privacyverklaring